Aktuelt

Denne siden viser en samlet oversikt over de siste aktuelle publiseringer som er gjort.

Feil med linjemålinger fra Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Linjemålinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness
Feil oppstod: 01.03.2017 kl. 10:40
Status Feil: Rettet
Feil rettet:  01.03.2017 kl. 11:50
Beskrivelse: Vi kan bekrefte at problemet med å kjøre linjemålinger på Jara ADSL produkter fra Trouble Tickets modulen nå er løst.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Problemer med å opprette Quote i Jara NetBusiness i IE – Rettet

Emne: Opprette Quote
Feil oppstod: 07.02.2017 kl. 08:00
Status Feil: Rettet
Feil rettet:  07.02.2017 kl. 17:00
Beskrivelse: Problemene med å opprett Qoute i Jara NetBusiness i Internett Explorer er bekreftet rettet.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.