Hvordan melde feil

xDSL, OA og Vidersalg telefoni

Innmelding og oppfølging via Trouble Tickets i Jara NetBusiness.
Eventuelt kan Feilmottaket kontaktes på telefon 08300 tastevalg 2 – 1.
Fra utlandet +47 915 08300 tastevalg 2 – 1.

Kapasitetsproduktene

Innmelding og oppfølging via Trouble Tickets i Jara NetBusiness.
Eventuelt kan Feilmottaket kontaktes på telefon +47 800 41770

Mobil

Innmelding og oppfølging via Mobile.Tjenester.Support@telenor.com
Eventuelt kan Netfront Helpdesk kontaktes på telefon +47 958 51000

Telelosji

Feilmelding skal meldes inn til VIP-feilmottak på tlf. +47 800 40501

Generelt

Husk også å sjekke at feilen ikke er på eget eller kundens utstyr – se sjekkliste i SLA-avtale for det aktuelle produktet.