Analog Telefontype Samband

Analog telefontype leid samband er en transparent tjeneste, som innebærer at man kan anvende både standardiserte og leverandørspesifikke transportprotokoller for overføring.

Analogtjenesten er hensiktsmessig når det:

  • er behov for å ha rådighet over en forbindelse døgnet rundt
  • skal overføres mindre datamengder
  • skal overføres informasjon kontinuerlig
  • skal overføres analoge signaler

Forbindelsen er skreddersydd for overføring av analog informasjon og dekker frekvensområdet 300 – 3400Hz.