Optisk Kapasitet

Optisk Kapasitet egner seg for kunder som har behov for overføring av store datamengder over lengre avstander, hvor kunden har eget nettverksutstyr som ivaretar overføring og overvåkning av forbindelsen.

Funksjonell beskrivelse:

Optisk Kapasitet er basert på WDM teknologi hvor det overføres en rekke optiske forbindelser mellom Telenors sentraler. Produktet Optisk Kapasitet består i leie av en optisk bølgelengde i et WDM system, der bølgelengder termineres på transponder/muxponder med et optisk kunde-grensnitt som beskrevet i tabellen på neste side.

Optisk Kapasitet leveres som rene punkt til punkt kapasitetsprodukt mellom geografisk adskilte sentraler. Normalt termineres Optisk Kapasitet i Telenors sentral, men kan termineres i en kundeadresse, dersom det er fiberkapasitet i aksessnettet.

Optisk Kapasitet leveres med hastighetene 1 Gbit/s, 10 Gbit/s og 100 Gbit/s.

Bestilling av innmåling og tilpasning:

Etter at sambandet er installert av Telenor må kunden via kundeservice avtale/bestille innmåling og tilpasning mot sitt utstyr. Dette gjøres for å sike at løsningen tas i bruk med korrekt signalnivå slik at optimal driftsstabilitet oppnås.