TV-aksjonen 2014 10.10.14

TV-aksjonen 2014

10.10.14

Telenor organiserer den store TV-aksjonen 19. oktober 2014, som går til inntekt for Kirkens Nødhjelp – «Vann forandrer alt».

Denne innsamlingen bruker som tidligere skurtaktsnummeret 820 44 110. Som i fjor er det kommet ønske om at beløpet

på 200 kroner skal gis uavkortet til TV-aksjonen. Finansdepartementet har i iht. merverdiavgiftsloven §15-1 niende ledd gitt en prinsipputtalelse om fritak for mva. Telenor har i eget sluttkundeledd implementert dette slik at det bidraget som gis til

TV-aksjonen er unntatt mva. og beløpet på 200 kroner går uavkortet til TV-aksjonen.

 

Det pågår et arbeid i Arbeidsgruppe Nummer med å få på plass en ordning med momsfrie givernummer. Dette arbeidet har beklageligvis tatt noe lenger tid enn det Post og Teletilsynet først meddelte.

Vi må derfor håndtere bidrag gitt fra abonnenter hos andre tilbydere på samme måte som i fjor ved denne løsningen:

  • Vi har opprettet et nytt band i vårt avregningssystem for samtrafikk med navn «TV-aksjonen 2014» (med tilknyttet skurtakstnummer 820 44 110)
  • Pris: kr 200,- uten MVA (dvs. fritatt for MVA ihht «forskriften» fra Finansdep.). Nummer har 0,00 NOK i minuttakst.
  • Bandet skal gjelde i perioden: 18.10.2014 – 31.10.2014 deretter avsluttes.
  • Så snart avregningen for oktober er klar vil statistikk som inneholder alle anrop/minutter fra hver enkelt tilbyder som har terminert til dette bandet bli oversendt tilbyderen.
  • Telenor gir uavkortet 200 kroner per anrop til TV-aksjonen
  • Tilbyder fører inntektene for denne trafikken som avgiftsfri omsetning i MVA oppgaven iht. prinsipputtalelse fra Finansdepartementet.

 

Selv om dette ikke er iht. inngått samtrafikkavtale, håper vi at tilbyderne ønsker å delta på denne løsning som gir et uavkortet bidrag videre til TV-aksjonen. Vi beklager at dette kommer sent og vil medføre noe ekstraarbeid hos dere. Skulle det være spørsmål etter tilbakemeldinger så ta kontakt med Kundeansvarlig.