KPI Bredbånd Mars 2014

Mars 2014

1. Ordre Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 11367 2652 1672 3831
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 25% 9% 13% 13% Sum
19% 5% 8% 4% Telenor
6% 4% 6% 9% Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,5 15,7 9,6 9,7 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 92% 93% 93% 96% Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 91% 97% 93% 96% Andel ordre utført uten avvik på kvalitet
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,70% 2,18% 1,17% 0,59% Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittlig feilrettingstid 42:54:00 38:36:00 66:50:48 73:02:38 Målt i antall timer
c. Prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato 89% 92% 77% 92% Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor