KPI Bredbånd Juni 2014

Juni 2014

1. Ordre Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 10524 2448 1651 3985
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 27% 9% 17% 15% Sum
20% 6% 7% 4% Telenor
7% 3% 10% 11% Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,5 16,9 10,1 10,1 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 95% 96% 95% 98% Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 92% 98% 94% 95% Andel ordre utført uten avvik på kvalitet
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,87% 2,08% 1,08% 0,57% Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittlig feilrettingstid 53:42:00 40:54:00 63:24:59 66:37:16 Målt i antall timer
c. Prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato 80% 90% 73% 93% Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor