KPI Bredbånd Juli 2014

Juli 2014

1. Ordre Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 11123 1327 1793 3963
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 27% 13% 12% 18% Sum
19% 9% 5% 5% Telenor
8% 3% 8% 13% Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 9,4 14,9 8,8 10,3 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 95% 94% 94% 97% Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 92% 98% 95% 94% Andel ordre utført uten avvik på kvalitet
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,77% 2,10% 1,05% 0,63% Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittlig feilrettingstid 41:36:00 35:54:00 72:33:37 74:04:59 Målt i antall timer
c. Prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato 86% 92% 66% 92% Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor