KPI Bredbånd September 2014

September 2014

1. Ordre Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 12551 2427 2025 5421
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 27% 11% 13% 16% Sum
17% 7% 6% 4% Telenor
9% 4% 7% 11% Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 12,6 20,7 11,5 13,9 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 91% 93% 91% 91% Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 90% 98% 94% 94% Andel ordre utført uten avvik på kvalitet
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,14% 2,06% 1,21% 0,76% Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittlig feilrettingstid 65:42:00 38:48:00 105:42:35 113:48:12 Målt i antall timer
c. Prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato 89% 92% 84% 91% Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor