Nye priser på kraftforsyning tilknyttet Telelosji

Nye priser på kraftforsyning tilknyttet Telelosji

31.10.14

Telenor varsler følgende endringer i Telelosjiavtalen fra 1. januar 2015.

På bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen for elektrisitet (heretter kalt KPI-E) har Telenor de siste årene justert prisene på kraftforsyning tilknyttet Telelosji.

KPI-E har endret seg ned med 2,0 % fra september 2013 til september 2014. Telenor reduserer dermed kraftforsyningsprisene tilsvarende fra og med 1. januar 2015.

Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC.

Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat