KPI Bredbånd Oktober 2014

Oktober 2014

1. Ordre Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 18925 2148 2418 4883
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 27% 11% 14% 18% Sum
19% 7% 7% 5% Telenor
8% 4% 7% 13% Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 11,5 16,8 10,2 12,5 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 94% 92% 93% 92% Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 93% 97% 94% 93% Andel ordre utført uten avvik på kvalitet
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 4,10% 2,88% 1,34% 0,78% Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittlig feilrettingstid 60:36:00 39:18:00 84:26:09 91:46:27 Målt i antall timer
c. Prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato 82% 86% 73% 90% Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor