Endringer av Operatøraksessprisene med virkning f.o.m. 1.3.2014.

Telenor Norge AS (Telenor) varsler endringer av abonnementsprisene på Operatøraksess med virkning f.o.m. 1. mars 2014.

Samferdselsdepartementet har den 18. desember 2014 stadfestet Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 der abonnementsprisen på Telenors kobberbaserte LLUB-produkt (Operatøraksess) ble endret. Ny maksimalprisen er 85 kroner pr. måned for full tilgang.

Telenor endrer prisen for delt tilgang fra 54 kroner til 49 kroner.

Etter pålegg fra Samferdselsdepartementet, opprettet Telenor en bankkonto pantsatt til Staten ved Samferdselsdepartementet, der prisdifferanse for salg av Operatøraksess fra og med 1. mars 2014 har blitt overført (tidligere pris 95/54 NOK vs. ny pris 85/49 NOK).
Telenor ønsker å effektuere oppgjøret innen utgangen av 2014 inkl. påløpte renteinntekter. Dette forutsetter at Telenor mottar nødvendig bankkontoinformasjon fra operatørene i løpet av 23.desember 2014, på e-post wholesale.billing@telenor.com

Endringer i Operatøraksessavtalen er publisert på www.telenorwholesale.com