Forverring av driftssituasjon og leveransesituasjonen

Det har vært en forverring av driftssituasjonen langs med Vestlandskysten, dette har påvirket feilrettingstiden og leveransetiden i dette området. Tidligere har vi også varslet om problemer i Nordland

Under følger en oppdatering av feilrettingstider.

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar
Rogaland 4 Endret fra 2 dager
Møre og Romsdal 4 Var normalisert
Nordland 4 Ingen endring
Sogn og Fjordane 4 Endret fra 0 dager
Rogaland 4 Endret fra 0 dager
Hordaland 4 Endret fra 0 dager

 

I samarbeid med entreprenørene følger vi også opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen.

 

Oversikt over normalisering for leveranse er ikke klar og vi vil komme tilbake med oppdatert status etterhvert som det blir klart. Normalisering vil ikke skje før i begynnelsen av januar.