Ingen bedring – fremdeles en krevende driftssituasjon og leveransesituasjon

Det har også de siste dagene vært en del lyn og tordenaktivitet. Antall feilmeldinger som blir meldt inn til Telenor fra både egne og andre kunder er fortsatt på et veldig høyt nivå.

 

I Rogaland og Hordaland er det ekstra krevende og rettetid er forlenget fra 4 til 8 dager. For raskest mulig å bedre driftssituasjonen tilføres det her ekstra ressurser fra begynnelsen av januar.

 

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar
Rogaland 8 Endret fra 4 dager
Møre og Romsdal 4 Ingen endring
Nordland 4 Ingen endring
Sogn og Fjordane 4 Ingen endring
Hordaland 8 Endret fra 4 dager
Vest-Agder 4 Ingen endring

 

I samarbeid med entreprenørene følger vi også opp leveringstider og utsatte ordre. Vi forventer at antall utsatte ordre fortsatt vil øke på grunn av driftsituasjonen.

 

Normalisering Leveranse

Fylke Uke 2015 Kommentar
Rogaland 8 Ikke bekreftet
Møre og Romsdal 4 Ikke bekreftet
Nordland 4 Ikke bekreftet
Sogn og Fjordane 7 Ikke bekreftet
Hordaland 7 Ikke bekreftet
Vest-Agder 5 Ikke bekreftet