Oppdaterte SLA kompensasjonsmaler

Telenor Wholesale har oppdatert alle SLA kompensasjonsmalene med korrekte virkedager ut 2016.

 

Siden tidligere versjoner ikke beregnet korrekte virkedager lenger enn ut 2014, må fremtidige SLA kompensasjonskrav fylles ut i de nye malene. Malene kan lastes ned fra www.telenorwholesale.no under hvert produkt, eller ved å søke etter «SLA kompensasjonsmal» i vårt nedlastningssenter: https://www.telenorwholesale.no/nedlastingssenter/