Telenor Wholesale inviterer til nytt aktørmøte om VULA – Telenors grossist FTTH

Telenor viser til møtet med presentasjon av VULA 26.03, 26.08 og 15.10 og vil invitere våre Bredbåndsaksess og Operatøraksess kunder til en presentasjon av status for utvikling for Telenors nye grossist produkt (FTTH) 15.12.2014. 

Invitasjon sendes per e-post, Telenor oppfordrer om at innspill som ønskes diskutert sendes inn i forkant av møte.