Mye dårlig vær – Fremdeles en krevende driftssituasjon og leveransesituasjon

Det dårlige været fortsetter. Dette medfører at den krevende situasjonen vedvarer. Antall feilmeldinger som blir meldt inn til Telenor er fortsatt på et veldig høyt nivå.

 

I Rogaland og Hordaland er rettetid 8 dager. Ekstra ressurser er på plass denne uken.

 

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar
Rogaland 8 Ingen endring
Møre og Romsdal 4 Ingen endring
Nordland 4 Ingen endring
Sogn og Fjordane 4 Ingen endring
Hordaland 8 Ingen endring
Vest-Agder 4 Ingen endring

 

I samarbeid med entreprenørene følger vi også opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen.

 

Normalisering Leveranse

Fylke Uke 2015 Kommentar
Rogaland 8 Ikke bekreftet
Møre og Romsdal 4 Ikke bekreftet
Nordland 4 Ikke bekreftet
Sogn og Fjordane 7 Ikke bekreftet
Hordaland 7 Ikke bekreftet
Vest-Agder 5 Ikke bekreftet