Oppdatert status på drift og leveranse – Normalisering Bedriftskunder

Det har vært bedre vær den siste uken, og det har medført at vi har fått inn færre feil. Vi har fremdeles utfordringer i flere fylker, men vi velger likevel å normalisere feilrettingstid for bedriftskunder i alle områder med virkning fra 28 januar.

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar Utkalling tilgjengelig Utvidet feilrettingstid Bedriftskunder
Rogaland 6 Endret fra 8 til 6 Nei Nei
Møre og Romsdal 2 Endret fra 6 til 2 Nei Nei
Nordland 3 Ingen endring Nei Nei
Sogn og Fjordane 6 Endret fra 8 til 6 Nei Nei
Hordaland 8 Ingen endring Nei Nei

 

I samarbeid med entreprenørene følger vi i tillegg opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Ingen av ukene er endelig bekreftet med tanke på normalisering og det kan skje endringer.

Normalisering leveranse:

Fylke Uke 2015 Kommentar Ekspress tilgjengelig
Rogaland 10 Ingen endring Nei
Møre og Romsdal 10 Ingen endring Nei
Nordland 6 Ingen endring Nei
Sogn og Fjordane 10 Ingen endring Nei
Hordaland 9 Ingen endring Nei
Vest-Agder 5 Ingen endring Nei