Oppdatert status på drift og leveranse – uværet fortsetter

Det dårlige været fortsetter. Dette medfører at den krevende situasjonen vedvarer. Antall feilmeldinger som blir meldt inn til Telenor er fortsatt på et veldig høyt nivå.

 

Nytt siden sist er at situasjonen har forverret seg i fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vi ser en forbedring i Vest-Agder.

 

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar
Rogaland 8 Ingen endring
Møre og Romsdal 8 Endret fra 4
Nordland 3 Ingen endring
Sogn og Fjordane 8 Endret fra 4
Hordaland 8 Ingen endring
Vest-Agder 1 Endret fra 2 til 1

 

I samarbeid med entreprenørene følger vi også opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Ingen av ukene er endelig bekreftet og det kan skje endringer.

 

Normalisering Leveranse

Fylke Uke 2015 Kommentar
Rogaland 10 Endret fra uke 8
Møre og Romsdal 10 Endret fra uke 5
Nordland 6 Endret fra uke 4
Sogn og Fjordane 10 Endret fra uke 7
Hordaland 9 Endret fra uke 7
Vest-Agder 5 Ikke bekreftet