Status etter ekstremværet Nina – fremdeles mange feil

Det er fremdeles mange feil etter ekstremværet «Nina» og det jobbes intenst for å bedre situasjonen. Området som er hardest rammet er Hordaland, som også siste døgn har blitt utsatt for uvær med mye lyn. Dermed er situasjonen fortsatt svært krevende. Entreprenørene har hentet inn flere ressurser i dette området for å sikre raskere fremdrift på feilrettingen.

Telenor og entreprenørene jobber med å prioritere de feilene med størst konsekvens, dette gjelder spesielt fiber-/kabelfeil og kraftfeil. Utilgjengelige lokasjoner er også en utfordring som vi jobber hardt med å løse.