Telenor Wholesale inviterer til lanseringsmøte VULA –Telenors grossist FTTH

Telenor viser til tidligere møter og inviterer våre eksisterende

Bredbåndsaksess og Operatøraksess kunder til lanseringsmøte av VULA.

 

Møtet finner sted på Fornebu

Tirsdag 20. januar kl. 15.00

der presentasjonen vil bli avholdt i Telenor Expo i møterom – Islamabad

 

Telenor vil i møtet presentere produktløsningene.

Dersom du ønsker å delta ber vi om bindende påmelding til vula@telenor.com  eller direkte til KAM. Vennligst angi om det ønskes å være fysisk tilstede eller elektronisk deltagelse. Invitasjon til elektronisk deltagelse sendes ut i forkant av møtet.