Oppdatert status på drift og leveranse – negativ utvikling i Nordland

Stabilt vær den siste uken har medført at vi har fått redusert antall feil, bortsett fra i deler av Nordland hvor det har vært en negativ utvikling etter stormen «Ole».

Rogaland og Sogn og Fjordane viser fortsatt en positiv utvikling på feilrettingstid, mens vi fremdeles har en krevende situasjon i Hordaland.

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar Utkalling tilgjengelig
Rogaland 4 Ingen endring Ja
Sogn og Fjordane 4 Ingen endring Ja
Hordaland 8 Ingen endring Nei
Nordland 2 Endret fra 0 til 2 Ja

I samarbeid med entreprenørene følger vi i tillegg opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Ingen av ukene er endelig bekreftet med tanke på normalisering og det kan skje endringer.

Normalisering Leveranse

Fylke Uke 2015 Kommentar Ekspress tilgjengelig
Rogaland 11 Ingen endring Ja
Møre og Romsdal 11 Ingen endring Ja
Nordland Ikke avklart Ja
Sogn og Fjordane 11 Ingen endring Ja
Hordaland 13 Ingen endring Nei
Vest-Agder 10 Ingen endring Ja