Oppdatert status på drift og leveranse – positiv utvikling drift

Stabilt vær den siste uken har medført at vi har fått redusert antall feil, samtidig som volumet med innmeldte feil nærmer seg nå normal nivå.

Møre og Romsdal, Norland og Sogn og Fjordane viser en positiv utvikling på feilrettingstid, mens vi fremdeles har en krevende situasjon i Hordaland.

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar Utkalling tilgjengelig
Rogaland 6 Ingen endring Nei
Møre og Romsdal 1 Endret fra 2 til 1 Nei
Nordland 0 Endret fra 3 til 0 Nei
Sogn og Fjordane 4 Endret fra 6 til 4 Nei
Hordaland 8 Ingen endring Nei

I samarbeid med entreprenørene følger vi i tillegg opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Ingen av ukene er endelig bekreftet med tanke på normalisering og det kan skje endringer.

Normalisering Leveranse

Fylke Uke 2015 Kommentar Ekspress tilgjengelig
Rogaland 11 Endret fra 10 til 11 Nei
Møre og Romsdal 11 Endret fra 10 til 11 Nei
Nordland 6 Ingen endring Nei
Sogn og Fjordane 11 Endret fra 10 til 11 Nei
Hordaland 9 Ingen endring Nei
Vest-Agder 9 Endret fra 5 til 9 Nei