Oppdatert status på drift og leveranse – positiv utvikling

Ekstremværet Ole traff ikke i de områdene med størst utfordringer på drift. Dermed ser det positivt ut for Møre og Romsdal og Rogaland. Her vi ser en bedring av situasjonen. Stabilt vær den siste uken i fylkene med forlenget feilrettingstid har medført at vi har fått redusert antall feil.

I Møre og Romsdal er det nå åpnet for bestilling av utkalling.

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar Utkalling tilgjengelig
Rogaland 4 Endret fra 6 til 4 Nei
Møre og Romsdal 0 Endret fra 1 til 0 Ja
Sogn og Fjordane 4 Ingen endring Nei
Hordaland 8 Ingen endring Nei

I samarbeid med entreprenørene følger vi i tillegg opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Ingen av ukene er endelig bekreftet med tanke på normalisering og det kan skje endringer.

Normalisering Leveranse

Fylke Uke 2015 Kommentar Ekspress tilgjengelig
Rogaland 11 Ingen endring Nei
Møre og Romsdal 11 Ingen endring Nei
Nordland 6 Ingen endring Ja
Sogn og Fjordane 11 Ingen endring Nei
Hordaland 13 Endret fra 9 til 13 Nei
Vest-Agder 10 Endret fra 9 til 10 Nei