Rabattavtale for IP-Wholesale opphører

Som ledd i forenkling av porteføljen av transport produkt for DSL, harmonisering mellom IP-WS og E-line, varsler Telenor at tilbud om «kontraktstidsrabatt for IP Total og IP Connect» opphører fra 1.3.2015.

Ved spørsmål ta kontakt med KAM.