LLUB fiberaksess, priser og adresser

Telenor er gjennom Nkoms vedtak for marked 4 pålagt å tilby
punkt til punkt fiber i et systematisk utbygd fiberaksessområde (LLUB fiberaksess).

Telenors priser(eks.mva.) for produktet fremkommer i tabellen nedenfor.

 

Etablering Pris
LLUB fiberaksess 2000
Abonnement            Pris pr. mnd.
LLUB fiberaksess 319
Øvrige priselementer Pris
Endringer av leveringsdato etter at leveringsdato er bekreftet 200
Annullering av Bestilling f.o.m. bestilt dato t.o.m. 4 Virkedager før avtalt dato 500
Annullering av Bestilling f.o.m 3 virkedager før avtalt dato
t.o.m. avtalt dato
2000
Leveransen kan ikke gjennomføres pga ikke tilgang til sluttkundeadresse. 500

 

Adressene til de aktuelle fiberaksessene vil utleveres ved forespørsel til deres kontaktperson i Telenor.
Leveranse av LLUB fiberaksess er spesiell i størrelse og kompleksitet, og Telenor benytter derfor prosjektleveranser for dette produktet.