Oppdatert status på drift og leveranse – fortsatt positiv utvikling

Det er en positiv utvikling i alle fylker og forlenget rettetid er blitt redusert.

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar Utkalling tilgjengelig
Rogaland 2 Endret fra 6 til 2 Ja
Nordland 2 Endret fra 0 til 2 Ja
Sogn og Fjordane 2 Endret fra 4 til 2 Ja
Hordaland 6 Endret fra 8 til 6 Nei

I samarbeid med entreprenørene følger vi opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre er blitt sterkt redusert og ordre med lang leveringstid tas nå fortløpende slik at leveringstid kan bli redusert

Forventet normalisering av leveranse situasjonen

Fylke Uke 2015 Kommentar Ekspress tilgjengelig
Rogaland 11 Ingen endring Ja
Møre og Romsdal 11 Ingen endring Ja
Nordland Gjelder bare Lofoten Ja
Sogn og Fjordane 11 Ingen endring Ja
Hordaland 13 Ingen endring Nei