Behandlingstid på Telelosji

Behandlingstiden på forespørsler og klargjøringer på Telelosji har økt de siste ukene 


Behandlingstiden på forespørsler og klargjøringer på Telelosji har økt de siste ukene og vil vedvare i en periode fram til medio juni.

Dette har sin bakgrunn i et økt omfang på forespørsler utover det som Telenor behandler innenfor normal behandlingstid.

Det er satt inn ekstra ressurser i ulike ledd i verdikjeden som nå bidrar til å redusere forsinkelsene på behandling av forespørsler og klargjøring.

Telenor oppfordrer kundene til å sende inn prognoser, fordelt på måned og fylke, 2-3 måneder før oppstart av større prosjekter. På den måten vil det gi Telenor anledning til å skalere verdikjeden og entreprenørene på det innplasseringsomfang kundene ønsker.

Ved spørsmål ta kontakt med din KAM