KPI Bredbånd Januar 2015

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 18673 2248 1520 3178
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 20 % 9 % 13 % 0 % Sum
15 % 6 % 7 % 4 % Telenor
5 % 3 % 6 % 10 % Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 12,8 19,9 12,4 14,2 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 90 % 96 % 88 % 91 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 93 % 97 % 94 % 95 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 4,20 % 2,79 % 1,39 % 0,76 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 87:42:00 37:54:00 132:33:59 145:32:00 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 87 % 86 % 74 % 89 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor