KPI Bredbånd November 2014

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 22666 2351 2233 4118
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 25 % 9 % 13 % 0 % Sum
18 % 6 % 7 % 4 % Telenor
7 % 3 % 6 % 12 % Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 11,2 16,0 10,1 11,8 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 94 % 95 % 91 % 94 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 93 % 96 % 93 % 94 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,98 % 2,20 % 1,13 % 0,68 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 73:48:00 40:12:00 101:26:30 97:44:00 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 77 % 87 % 62 % 87 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor