Sigve Brekke ny konsernsjef i Telenor-konsernet

Sigve Brekke

(Oslo, 12. mai 2015) Styret i Telenor-konsernet har utnevnt Sigve Brekke til ny konsernsjef. Han overtar stillingen etter Jon Fredrik Baksaas, og vil tiltre som konsernsjef 17. august 2015.

Sigve Brekke er i dag konserndirektør og leder for Telenors operasjoner i Asia. Han ble ansatt i Telenor i 1999, og har siden det hatt flere ledende stillinger i konsernet.

– Sigve Brekke har vært en del av Telenors konsernledelse med ansvar for de asiatiske markedene siden 2008, og har i perioden bevist at han evner å skape gode resultater. Hans ledende rolle i den asiatiske suksesshistorien i kombinasjon med bred internasjonale erfaring og sterke lederegenskaper vil være av stor verdi for Telenor-konsernets videre lønnsomme, internasjonale vekst, sier Svein Aaser, styreleder i Telenor-konsernet.

Sigve Brekke har spilt en avgjørende rolle i etableringen av Telenor-konsernet som en av verdens ledende mobiloperatører. Under Brekkes ledelse har antall abonnenter i Asia steget med over 100 millioner. Det finansielle bidraget fra Asia har vært betydelig, og regionen står nå for mer enn 40 prosent av Telenor-konsernets samlede markedsverdi. Telenor er nå godt posisjonert for å kapitalisere på den neste vekstbølgen og tilby internett til alle.

– Det er en stor ære å bli bedt om å lede Telenor. Selskapets norske og internasjonale suksess er et resultat av at vi har lykkes godt med å tilby digitale kommunikasjonsløsninger som er attraktive for kundene. Telenors strategi og våre finansielle prioriteringer gir oss nå en solid platform for å skape merverdi for våre aksjonærer og videre vekst i Norge, Europa og Asia. Vi er klare for å kapitalisere på den sterke etterspørselen innen internettjenester, og jeg gleder meg til å levere på strategien vår sammen med våre 33.000 ansatte, sier Sigve Brekke.

Jon Fredrik Baksaas trer av som konsernsjef etter 13 år som konsernets øverste leder. I september 2014 ble avtalen forlenget med ytterligere ett år, til utgangen av 2015. Konsernstyret iverksatte da en grundig og omfattende rekrutteringsprosess med eksterne og interne kandidater. Baksaas vil fortsette som rådgiver for styret til utgangen av 2016 og sitte som styreleder i GSMA, mobiloperatørenes globale industriorganisasjon.

– Jon Fredrik Baksaas har internasjonalisert Telenor og bygget opp konsernet til å bli et telekomselskap i verdensklasse og en velkjent internasjonal merkevare med norske røtter. Fredrik er uten tvil en av de viktigste industrilederne i nyere norsk tid, sier Svein Aaser.

Jon Fredrik Baksaas har vært Telenor-konsernets øverste leder siden 2002. Før dette var han vise-konsernsjef og konsernets finansdirektør. Under hans lederskap har Telenor vokst betydelig både i antall kunder, omsetning og markedsverdi. Telenor er i dag et ledende telekomselskap med operasjoner i 13 land og 192 millioner mobilabonnenter på verdensbasis. Omsetningen har under hans ledelse steget fra 49 milliarder kroner til 107 milliarder kroner og markedsverdien har økt fra 45 milliarder kroner til 270 milliarder kroner. Veksten i Asia har vært en betydelig bidragsyter til denne utviklingen.

– Det har vært både spennende og givende å få lede Telenor gjennom en periode med rask vekst og store teknologiske endringer. Med Sigve Brekke har konsernstyret funnet den perfekte kandidaten for å fortsette Telenors vekst og verdiskapning. Vi har jobbet tett sammen i mange år og jeg er trygg på at hans forretningsforståelse, kundefokus og hands-on lederstil vil sikre en fantastisk fremtid for konsernet, sier Jon Fredrik Baksaas.