KPI Bredbånd April 2015

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 14645 2054 1369 3910
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 14 % 10 % 12 % 10 % Sum
11 % 8 % 5 % 3 % Telenor
3 % 2 % 7 % 7 % Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid

13,9

16,6

13,0

14,6

Antall virkedager

b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 95 % 93 % 95 % 95 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 92 % 96 % 92 % 95 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,45 % 1,80 % 0,91 % 0,48 %

Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift

b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 51:18:00 35:48:00 74:23:04 93:40:01 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 90 % 92 % 75 % 91 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor