Telenor justerer prisene for Videresalg Abonnement (VAB) fra 1. september 2015

Telenor justerer prisene for flere abonnementstyper overfor egne sluttkunder med virkning fra 1. august 2015. Derfor justeres også prisene for videresalgsproduktet Videresalg Abonnement – VAB. De nye prisene vises i tabellen under og gjelder fra 1. september 2015.

Prisene vises også i link: Vedlegg 0 Endringslogg

Aksesstype Pris per måned
PSTN 135,85
PSTN for DSL-kunder (Fradrag kr 36,00)   99,85
ISDN GT Basis 198,33
ISDN GT Basis én linje 148,47
ISDN GT Basis for DSL-kunder (Fradrag kr 36,00) 162,33
ISDN GT Basis én linje for DSL-kunder (Fradrag  kr 36,00) 112,47
ISDN GT Proff  232,06
ISDN GT Proff for DSL-kunder (Fradrag kr 36,00)  196,06
ISDN UT 12 linjer  937,26
ISDN UT 16 linjer 1250,50
ISDN UT 22 linjer 1647,38
ISDN UT 30 linjer 1953,24