Utfasing av IP-Connect og IP-Total

Som ledd i forenkling av porteføljen av transportprodukter for DSL, harmonisering mellom IP-WS og E-line, varsler Telenor utfasing av IP-Connect og IP-Total gjeldende fra og med 01.06.2016. Innen denne frist må alle Jara DSL aksesser være migrert til E-line.

Det innføres salgstopp på DSL aksesser fremført på IP-Connect og IP-Total fra 01.12.2015.