KPI Bredbånd Juli 2015

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 11157 1496 694 2932
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 20 % 8 % 26 % 17 % Sum
16 % 6 % 12 % 5 % Telenor
4 % 1 % 14 % 12 % Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 11,0 14,5 10,5 11,3    Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 96 % 92 % 100 % 96 %    Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 89 % 94 % 91 % 94 %    Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,86 % 1,95 % 1,01 % 0,50 %    Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 50:48:00 36:42:00 68:06:58 88:57:22    Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 89 % 89 % 83 % 89 %    Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor