KPI Bredbånd August 2015

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 11081 1815 1169 3009 293 4 693
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 20 % 10 % 12 % 10 % N/A N/A N/A Sum
17 % 8 % 4 % 3 % N/A N/A N/A Telenor
3 % 3 % 7 % 7 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,5 14,1 12,2 12,7 102,0 11,1 7,0    Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 95 % 93 % 93 % 97 % 83 % 100 % 96 %    Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 88 % 94 % 91 % 95 % 84 % 100 % 90 %    Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,51 % 1,97 % 1,04 % 0,54 % 0,71 % 1,21 % 0,65 %    Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 51:30:00 34:48:00 56:32:28 80:55:04 82:30:00 67:00:00 114:36:00    Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 88 % 91 % 82 % 92 % 80 % 48 % 78 %    Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor