KPI Bredbånd September 2015

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 13776 2002 1385 4219 156 26 584
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 20 % 8 % 15 % 17 % N/A N/A N/A Sum
16 % 6 % 7 % 5 % N/A N/A N/A Telenor
4 % 1 % 8 % 12 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,9 14,8 10,8 12,9 33,6 19,0 11,2    Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 94 % 94 % 95 % 96 % 78 % 92 % 97 %    Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 90 % 95 % 94 % 94 % 72 % 96 % 98 %    Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,11 % 2,53 % 1,28 % 0,67 % 0,64 % 0,60 % 0,42 %    Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 55:12:00 39:00:00 67:48:48 83:39:37 80:42:00 37:30:00 53:00:00    Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 89 % 85 % 81 % 91 % 74 % 75 % 80 %    Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor