Salgsstopp 64 kbit/s Digitale Samband

Telenor har besluttet å stanse salg av Digitale Samband med hastighet 64 kbit/s i markedet fra 1. januar 2016.

Med bakgrunn i lite salg samt at nødvendig utstyr for å kunne levere dette produktet ikke lenger er i produksjon er det besluttet stans i salg av 64 kbit/s Digitale Samband. Dette produktet benyttes i dag til å overfører ulike former for tale- og datakommunikasjon.

En stans i salget vil omfatte følgende Leide Sambandsprodukt med hastighet 64 kbit/s:

  • Digitale Samband, Punkt til punkt
  • Digitale Samband, Punkt til Multipunkt
  • Digitale Samband, Ethernet grensesnitt

Nye løsninger med hastighet 64 kbit/s vil ikke bli levert etter 1 januar 2016. Etter denne dato vil laveste hastighet som tilbys på samband fra Telenor være 2 Mbit/s (2048 og  1.984 kbit/s). Terminalbasert endring (f. eks flytting) av en eksisterende løsning kan frem til 1. mai 2016 gjennomføres, dersom det ikke utløser behov for montasje av nytt utstyr, eller at annet fysisk arbeid i nettet er påkrevet.

Etter 1. mai 2016 vil ikke noen endringer av samband med hastighet 64 kbit/s være mulig.

Skulle noe være uklart, eller det er behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Key Account Manager eller Kundeservice på tlf 08300.