TV-aksjonen 2015

Telenor organiserer TV-aksjonen 18. oktober 2015, som går til inntekt for Regnskogfondet.

Denne innsamlingen bruker som tidligere skurtaktsnummeret 820 44 110. Som i fjor er det kommet ønske om at beløpet på 200 kroner skal gis uavkortet til TV-aksjonen. Finansdepartementet har i iht. merverdiavgiftsloven §15-1 niende ledd gitt en prinsipputtalelse om fritak for mva. Telenor har i eget sluttkundeledd implementert dette slik at det bidraget som gis til TV-aksjonen er unntatt mva, og beløpet på 200 kroner går uavkortet til TV-aksjonen.

Vi må derfor håndtere bidrag gitt fra abonnenter hos andre tilbydere på samme måte som i fjor ved denne løsningen:

  • For samtrafikk har vi opprettet eget avregningstilfelle for dette formålet i vårt avregningssystem med navn «TV-aksjonen 2015» (med tilknyttet skurtakstnummer 820 44 110).
  • Pris: kr 200,- uten MVA (dvs. fritatt for MVA ihht «forskriften» fra Finansdep.). Nummer har 0,00 NOK i minuttakst.
  • Spesialavregningen skal gjelde i perioden: 18.10.2015 – 31.10.2015 og deretter avsluttes.
  • Så snart avregningen for oktober er klar, vil statistikk som inneholder alle anrop/minutter fra hver enkelt tilbyder som har generert trafikk til 820 44110, bli oversendt tilbyderen.

Selv om dette ikke er iht. inngått samtrafikkavtale, håper vi at tilbyderne ønsker å delta på denne løsning som gir et uavkortet bidrag videre til TV-aksjonen.

Spørsmål kan rettes til deres KAM.