Feil med Trouble Ticket modulen i Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 15.12.2015 kl. 10:05
Status Feil: Rettet
Feil rettet:  15.12.2015 kl. 12:25
Beskrivelse: Problemer med å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen
i Jara NetBusiness er bekreftet ok.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.