KPI Bredbånd Oktober 2015

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 12864 2242 1499 3754 172 11 383
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 21 % 8 % 16 % 15 % N/A N/A N/A Sum
18 % 7 % 8 % 5 % N/A N/A N/A Telenor
3 % 1 % 8 % 10 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,2 14,6 10,1 10,9 49,6 23,8 11,1    Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 95 % 95 % 95 % 97 % 80 % 64 % 85 %    Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 90 % 93 % 92 % 94 % 82 % 91 % 96 %    Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,77 % 2,34 % 1,25 % 0,76 % 0,73 % 0,45 % 0,41 %    Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 51:48:00 32:18:00 56:18:38 80:31:46 65:24:00 18:54:00 51:26:00    Målt i antall timer tt:mm:ss -ss
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 90 % 91 % 77 % 92 % 75 % 90 % 81 %    Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor