Telenor reduserer VULA priser fra 01.01.2016

Fra 01.01.2016 reduserer Telenor priser på VULA aksess, nye priser fremgår av Bilag 4.3 til Jara Bredbåndsaksessavtale gyldig fra 01.01.2016. Fra samme dato innføres nye prispunkt for 10GE ODP på henholdsvis 2, 3 og 4 gigabit/s, dette fremgår av bilag 4.4.