Driftsforstyrrelser i Jara NetBusiness

I perioden 13. februar kl. 20:00 til 15. februar kl. 05:30 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre driftsforstyrrelser/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Jara NetBusiness
  • Melde feil via Trouble Tickets modulen og kjøre linjemålinger på telefoniprodukter
    – Feil må eventuelt meldes via Jara Feilmottak på telefon 08300, tastevalg 1
  • Jara B2B. Vi anmoder om at ordrer via Jara B2B ikke blir sendt inn i denne perioden

Bakgrunnen for nedetiden er nødvendig vedlikehold.