Feil med Trouble Ticket modulen i Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 18.02.2016 kl. 11:45
Status Feil: Feilretting pågår
Feil rettet: 18.02.2016 kl .13:40
Beskrivelse: Problemer med å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen
i Jara NetBusiness er bekreftet ok.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.