Nedetid i Jara NetBusiness

I perioden 23. februar kl. 21:00 til kl. 23:00 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Jara NetBusiness vil være utilgjengelig
  • Det vil ikke være mulig å benytte Trouble Tickets modulen for å melde feil. Feil må meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 1
  • Det vil ikke være mulig å kjøre linjemålinger på xDSL eller telefoniprodukter.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.