Nedetid i Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness

I perioden 21. februar kl. 18:00 til kl. 23:00 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Det vil ikke være mulig å benytte Trouble Tickets modulen for å melde feil i følgende perioder:
    – ADSL og telefoniprodukter fra kl. 18:00 til kl. 20:00
    – «Leide samband» fra kl. 20:00 til kl. 2300
  • Feil må meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 1
  • Det vil ikke være mulig å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter fra kl. 18:00 til kl. 20:00.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.