Oppdatert status etter stormen Tor

Vi har fremdeles utfordringer med feil i noen fylker. Vi jobber kontinuerlig sammen med entreprenør for å komme tilbake i en normalsituasjon.

Vi ber om at berørte parter holder eskaleringer på et minimum i perioden, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisering
Møre og Romsdal 0 Normalisert
Sogn og Fjordane 4 Uke 9
Hordaland 4 Uke 9
     

 LEVERANSE

Antall utsatte ordre for leveranse vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Dette gjelder for Hordaland og Sogn & Fjordane. Ekspressleveranser i Hordaland og Sogn & Fjordane vil bli avvist.

Normalisering av leveranse vil være ca 3 uker etter normalisert situasjon rundt drift.