Oppdatert status etter stormen Tor

Vi har fremdeles noen utfordringer med feil i noen fylker. Vi jobber kontinuerlig sammen med entreprenør for å komme tilbake i en normalsituasjon.

Vi ber om at berørte parter holder eskaleringer på et minimum i perioden, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisering
Sogn og Fjordane 1 Normalisert fra og med 22.02.16
Hordaland 2 Planlagt normalisert senest 26.02.16

LEVERANSE

Entreprenør er i gang med å produsere utsatte leveranser i alle fylker og det er åpent for bookimg av nye leveranser.