Oppdatert status etter stormen Tor

Vi har fremdeles utfordringer med mye feil i en del fylker. Vi jobber kontinuerlig sammen med entreprenør for å komme tilbake i en normalsituasjon.

Vi ber om at berørte parter holder eskaleringer på et minimum i perioden, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisering
Rogaland 0 Uke 7
Møre og Romsdal 1 Uke 6
Sogn og Fjordane 4 Uke 9
Hordaland 4 Uke 9
Vest Agder 0 Normalisert

 LEVERANSE

Antall utsatte ordre for leveranse vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Dette gjelder for Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane.

Ekspressleveranse vil bli avvist i ovennevnte fylker.

Normalisering av leveranse vil være ca 3 uker etter normalisert situasjon rundt drift.