Prisendringer for 1880 og 1888 gjeldende fra 1. april 2016

Telenor har mottatt melding fra Intelecom om at de øker samtrafikkprisene for 1880 og 1888 fra 1. april 2016. Endringene er som følger: 

Trafikktype Dagens pris pr anrop Dagens pris pr minutt Ny pris pr anrop Ny pris pr minutt
Terminering til 1880 6,61 15,050 8,41 16,00
Terminering til 1888 6,66 15,000 8,46 15,95

 

Alle priser er i NOK uten mva.

Ved spørsmål, ta kontakt med din KAM.